KIMMERIDGIEN
Balanocidaris glandifera Taramelliceras compsum Zanites fénéonis Balanocidaris glandifera
Pseudocidaris mamosa Taramelliceras compsum Zanites fénéonis Balanocidaris glandifera
Aspidoceras acanthicum Taramelliceras compsum Streblites weinlandi  
Aspidoceras acanthicum Taramelliceras compsum Streblites weinlandi