KIMMERIDGIEN
Zanites fénéonis Balanocidaris glandifera
Lycoptera davidi Larve d'Ephemeroptere Zanites fénéonis Balanocidaris glandifera
Balanocidaris glandifera Taramelliceras compsum Taramelliceras compsum Streblites weinlandi
Pseudocidaris mamosa Taramelliceras compsum Taramelliceras compsum Streblites weinlandi
Aspidoceras acanthicum      
Aspidoceras acanthicum