KIMMERIDGIEN
Zanites fénéonis Balanocidaris glandifera
Lycoptera davidi Larve d'Ephemeroptere Zanites fénéonis Balanocidaris glandifera
Balanocidaris glandifera      
Pseudocidaris mamosa